Välkommen

Dikt av Bertil Arkrans

Med hjälp av de vises sten försökte medeltidens alkemister skapa guld. I form av en dryck, ett livselexir, skulle detta guld äga kraft att återskänka sjuka och åldringar hälsa och ungdom.


Bertil Arkrans arbetar i sina nya målningar och skulpturer som något av en alkemist. Av färg, träplattor, wellpapp – och en konfessionslös andlighet som ersättning för de vises sten – vill han skapa en ny homogen enhet, en magisk, tidlös och stimulerande konst. Envetet, konsekvent, med stor hantverksskicklighet och estetisk sensibilitet bedriver han sina experiment i lantlig avskildhet i Sälshög i Skåne.